Showing posts from May, 2016

SEBAB-SEBAB TERJADINYA GERAKAN RATU ADIL | WAWASAN HISTORIS

Gerakan ratu adil adalah suatu gerakan yang yang dilatar belakangi oleh harapan akan muncul nya seorang tokoh yang akan…
SEBAB-SEBAB TERJADINYA GERAKAN PERLAWANAN RAKYAT |pembelajaran sejarah

SEBAB-SEBAB TERJADINYA GERAKAN PERLAWANAN RAKYAT |pembelajaran sejarah

Gerakan melawan pemerasan tiada lain adalah gerakan rakyat melawan pemerasan banyak terjadi ditanah partikelir (…
Sebab-Sebaab teradinya gerakan kemahasiswaan |pembelajaran

Sebab-Sebaab teradinya gerakan kemahasiswaan |pembelajaran

Menjadi seorang mahasiswa yang sejatinya kaum elit intelektual muda hendaknya tidak lepas dari putaran roda pergerakan …
Pengertian Pergerakan |ilmu pengetahuan

Pengertian Pergerakan |ilmu pengetahuan

Pengertian pergerakan ditinjau dari segi perjuangan  berbeda dengan pengertian pergerakan dilihat dari segi  organisas…
SEBAB-SEBAB TIMBULNYA GERAKAN SOSIAL

SEBAB-SEBAB TIMBULNYA GERAKAN SOSIAL

Berikut ini penulis akan mengemukakan sebuah peristiwa di Indonesia pada abad ke-19. Gerakan sosial yang dilatar belak…
PENGERTIAN NEGARA & SIFAT-SIFAT NEGARA

PENGERTIAN NEGARA & SIFAT-SIFAT NEGARA

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan …
 Pengertian Keadilan Dan Macam-Macam Keadilan

Pengertian Keadilan Dan Macam-Macam Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, berpihak kepada yang …
PENGERTIAN SOSIOLOGI

PENGERTIAN SOSIOLOGI

Definisi sosiologi adalah daftar yang berisi tentang macam-macam definisi tentang sosiologi yang dikemukakan beberapa …
TEORI POLITIK DAN KONSEP-KONEP POLITIK

TEORI POLITIK DAN KONSEP-KONEP POLITIK

Teori politik. Barangkali sebaiknya penulis mengawali dengan sekilas pengertia teori. Teori adalah generalisasi yang a…