Skip to main content

soal dan jawaban Biologi kls.X.SEMESTER 2

soal dan jawaban Biologi kls.X.SEMESTER 2
Latihan UTS biologi Semester Genap
1. Tumbuhan lumut hati (Marchantia polymorpha) jika dilihat dari metagenesisnya tergolong dalam fase ….. a. Gametofit
b. Sporofit
c.    Parasit
d.    Epifit
e.    Saprofit
Jawaban: a. Gametofit
2.    Pasangan organisme berikut ini salah satu organisme memiliki jaringan pembuluh, sedangkan organisme yang lain tidak adalah …..
a.    Alga dan Fungi
b.    Lumut dan paku
c.    Cyanobacteria dan alga
d.    Gymnospermae dan Angiospermae
Jawaban: b. Lumut dan paku
3.    Berikut ini adalah ciri-ciri tumbuhan.
1)    Mempunyai sorus
2)    Gametofit lebih dominan
3)    Mempunyai protonema
4)    Mempunyai tulang daun sejajar
5)    Tingkat sporofit lebih dominan dalam hidupnya
6)    Mempunyai protalium
Ciri-ciri tumbuhan paku adalah nomor …..
a.    1), 2), dan 3)
b.     1), 5), dan 6)
c.    2), 3), dan 4)
d.    3), 4), dan 5)
e.    4), 5), dan 6)
Jawaban : a. 1),2), dan 3)
4.    Tomat dan tembakau di kelompokan dalam satu familiakarena kedua nya memiliki persamaan …..
a.    Bunga nya berbentuk seperti terompet
b.    Buah polongan
c.    Daun nya bertulang melengkung
d.    Daun nya berupa majemuk ganda
e.    Memiliki bunga berbentuk kupu-kupu
Jawaban : c. daun nya bertulang melengkung
5.    Perhatikan cirri-ciri tumbuhan berikut!
1)    Memiliki system perakaran tunggang.
2)    Batang berkayu.
3)    Organ reproduksi berbentuk kerucut.
4)    Tumbuhan berbentuk pohon atau semak.
5)    Biji tidak dibungkus oleh bakal buah.
Tumbuhan yang memiliki cirri-ciri di atas adalah …
a.    Tumbuhan berbiji terbuka
b.    Tumbuhan berbiji tertutup
c.    Tumbuhan berkeping satu
d.    berkeping dua
e.    Tumbuhan dikotil
Jawaban:a. tumbuhan berbiji terbuka
6.    Tumbuhan berikut termasuk kelompok Cormophyta .
1)     Kelapa (cocos nucifera)
2)    Nanas (Ananas sativerus)
3)    Pisang (Musa paradisica)
4)    Jahe (jingiber officinale)
5)    Rumput teki (Cyperus rotundus)
Persamaan ciri-ciri yang di miliki oleh kelima tumbuhan di atas adalah  …..
a.    Tulang daun nya sejajar atau melengkung
b.    Akar dan batang nya ber cambium
c.    Tulang daun nya menyirip atau menjari
d.     Daun-daun nya kaku
e.    Tidak mempunyai bunga
Jawaban: a. tulang daun nya sejajar atau melengkung.
7.    Endospermae adalah cadangan makanan bagi embrio dalam masa awal pertumbuhannya. Endospermae berasal dari hasil peleburan antara …..
a.    Sperma yang haploid dengan ovum yang haploid
b.    Inti sperma 1 haploid dengan inti kandungan lembaga sekunder
c.    Inti sperma 1 diploid dengan inti kandungan lembaga sekunder
d.    Inti sperma 2 haploid dengan inti kandungan lembaga sekunder
e.    Inti sperma 2 diploid dengan kandungan lembaga sekunder
Jawaban: d. inti sperma 2 haploid dengan inti kandungan kandungan lembaga sekunder.
8.    Hewan yang mengalami metagenesis dari polip ke medusa atau sebaliknya, yaitu …..
a.    Hydra dan Obelia
b.    Obelia dan Aurelia
c.    Leptoria dan Obelia
d.    Aurelia dan Tubifora
e.    Acrodora dan Leptoria
Jawaban : e. Acrodora dan Leptoria
9.    Seorang siswa menemukan hewan dengan bentuk tubuh pipih memanjang dan bergaris-garis membujur, habitat ditanah, panjang sekitar 6cm. kemungkinan hewan tersebut digolongkan kedalam …..
a.    Cacing tanah
b.    Nematoda
c.    Tubellaria
d.    Larva serangga
e.    Larva Crustacea
Jawaban: c. Tubellaria
10.    Faciola Hepatica adalah cacing dari kelompok Trematoda yang bersifat parasit pada hewan ternak. Telur yang fertil dari cacing tersebut akan membentuk larva bersilia yang disebut mirasidium. Mirasidium akan bergerak menuju …..
a.    Tubuh siput
b.    Tubuh domba
c.    Rumput sekitar
d.    Saluran empedu
e.    Saluran usus
Jawaban: a. Tubuh siput
11.    Anggota Annelida yang dilengkapi parapodia adalah …..
a.    Pheretima sp.
b.    Tubifex sp.
c.    Eunice viridis
d.    Neopilina sp.
e.    Hirudo medicinalis
Jawaban: c. Eunice viridis
12.    Serangga bersayap dua, tipe mulut penghisap, metamorposis sempurna, dan menjadi vektor demam berdarah, termasuk ordo …..
a.    Hemiptera
b.    Homoptera
c.    Neuropteran
d.    Siphonoptera
e.    Diptera
Jawaban: e. diptera
13.    Nautilus sp.merupakan salah satu pengecualian daaaari kelas Cephalopoda karena….
a.    memiliki daya regenerasi tinggi
b.    tidak mempunyai tentakel
c.    mempunyai kantong tinta
d.    mempunyai cangkang luar
e.    cangkang terdapat didalam tubuh
jawaban: d. mempunyai cangkang luar
14.    Tubuh Echinodermata ini tidak memiliki lengan dan bentuk bulat (oval). Oleh karna itu,hewan ini dikelompokkan dalam kelas…..
a.    Asteroid
b.    Echinoidea
c.    Holothuroidea
d.    Ophiuroidea
e.    Crinoidea
Jawaban: c. holothuroidea
15.    hewan vertebrata memiliki ciri khusus jiks dibandingkan hewan chordate lainnya, yang merupakan cirri dari hewan vertebrata adalah memiliki…
a.    chorda dorsalis mulai dari fase embrio hingga dewasa.
b.    Celah insang hanya pada fase larva
c.    Celah insang dari embrio  hingga dewasa
d.    Alat gerak berupa dua pasang kaki
e.    Tulang belakang mulai fase embrio hingga dewasa
Jawaban: e. tulang belakang mulai fase embrio hingga dewasa.

16. Berikut ini adalah tanaman yang menunjukkan keanekaragaman tingkat gen adalah
.......
a. Jahe, kunyit, lengkuas
b. Sirsat, srikaya, mangga
c. Melon, mentimun,semangka
d. Mawar, melati, kenanga
e. Kelapa gading,kelapa hijau,kelapa kopyor
Jawaban : e
17. Berikut ini yang bukan merupakan tingkat keanekaragaman hayati adalah....
a. Keanekaragaman aliran energi
b. Keanekaragaman materi genetik
c. Keanekaragaman ekosistem
d. Keanekaragaman jenis
e. Keanekaragaman gen
Jawaban : a
18. Variasi dalam satu jenis dapat ditunjukkan oleh adanya perbedaan......
a. Bentuk
b. Warna, ukuran, bentuk
c. Warna
d. Daur hidup
e. Reproduksi
Jawaban : b
19. Perhatikan daftar tumbuhan berikut!
I Kelapa IV pandan
II Bakau V rotan
III alang-alang VI telapak kambing
Kelompok tumbuhan yang menyusun ekosistem pantai adalah....
a. II, III, dan IV
b. II, IV, dan VI
c. I, II, dan III
d. I, III, dan V
e. IV, V, dan VI
Jawaban : c
20. Berikut ini merupakan fauna yang hidup di daerah Wallacea, kecuali....
a. Anoa
b. Babirusa
c. Burung maleo
d. Badak bercula satu
e. Komodo
Jawaban : d
21. Berbagai jenis hewan antara lain sebagai berikut:
I gajah
II maleo
III anoa
IV harimau
V badak
Hewan jenis oriental ditunjukkan nomor...
a. I, IV, dan V
b. I, II, dan III
c. I, II, dan IV
d. II, III, dan IV
e. III, IV, dan V
Jawaban : a
22. Jenis tumbuhan endemik di P. Sumatera adalah...
a. Meranti
b. Matoa
c. Durian
d. Keruing
e. Raflesia
Jawaban : e
23. Stepa dan savana banyak ditemukan didaerah...
a. Sumatra
b. Nusa tenggara
c. Sulawesi
d. Jawa
e. Kalimantan
Jawaban : b
 
Agar lebih memahami lagi baca dan amati soal berikut. Jangan bosan belajar melalui soal-soal karena dengan melalui soal-soal anda akan terbiasa menyelesaikan sebuah tagihan yang yang menjadi tanggung jawab kalian.1. Eka dan Dwi adalah saudara sekandung keduanya memiliki persamaan dan perbedaan ciri fisik
dan sifat. Perbedaan diantara...
9. Perhatikan daur hidup Fasciola hepatica dibawah ini!

A

B
E

C

D

Sporokista dan redia berturut-turut ditunjukkan ole...
Add caption
Bagian dari fosfolipid yang bersifat hidrofobik ditunjukkan oleh nomor….
a. 1 & 2
d. 3 & 4
b. 1 & 3
e. 2 & 3
c. 2 & 4
14. ...
e. menggantikan karbondioksida yang keluar
20. Yang menyebakan urine berwarna kekuningan adalah zat….
a. biliverdin
d. his...
a. 1 & 2

b. 1 & 3

c. 2 & 1

d. 2 & 3

e. 3 & 2

29. Melekatnya asam amino pada molekul t-RNA dipacu oleh enzim….
a. RNA ...
b. variasi gen
c. seleksi alam

e. adaptasi

36. Di dalam populasi manusia terdapat 16 orang albino untuk setiap 10.000 pe...
b. variasi gen
c. seleksi alam

e. adaptasi

36. Di dalam populasi manusia terdapat 16 orang albino untuk setiap 10.000 pe...

Comments

Popular posts from this blog

SOAL DAN JAWABAN POKOK BAHASAN INDEKS HARGA | ekonomiakuntansiid

SOAL DAN JAWABAN POKOK BAHASAN INDEKS HARGA DAN INFLASI
Untuk lebih memperdalam lagi mengenai indeks haraga maka ada beberapa hal yang harus sahabat ilmu ekonomi ketahui, oleh sebab itu pembahasan kali ini akan membahas tentang metode penghitungan indeks harga, metode penghitungan indeks harga tidak terimbang dan penghitungan indeks harga.
Metode Penghitungan Indeks Harga Secara garis besar, ada dua metode penghitungan indeks harga, yakni metode tidak tertimbang dan metode tertimbang.
a. Metode tidak tertimbang Yaitu metode yang tidak menggunakan faktor penimbang dalam menghitung indeks harga. Karena tidak menggunakan faktor penimbang maka semua barang dianggap sama penting.

Ada dua jenis metode tidak tertimbang, yaitu:

1) Metode agregatif sederhana, yang dirumuskan sebagai berikut:
Contoh soal

Diketahui harga rata-rata 6 macam barang adalah sebagai berikut:

Jika tahun 2001 dijadikan sebagai tahun dasar maka dengan menggunakan metode agregatif sederhana, indeks harga tahun 200…

Soal dan Jawaban Pokok Bahasan Permintaan (Demand) dan Penawaran (Supply) | ekonomiakuntansiid

Soal dan Jawaban Pokok Bahasan Permintaan  (Demand) dan Penawaran (Supply)
Berikut ini akan ditampilkan beberapa soal uraian atau essay dan pembahasan. Akan tetapi sebelumnya ditampikan beberapa teori mengenai Permintaan dan Penawaran, Harga Keseimbangan, Struktur Pasar, Elastisitas, Hukum, Kurva, Komoditas, Input, Ekonomi, agar pembaca tidak terlalu terisolasi kedalam satu pokus . Artinya kalau hanya ditampilkan soal saja boleh jadi pemikiran hanya terkhusus pada satu permasalahan padahal masih banyak permasalahan lain yang berkaitan dengan itu. Permintaan dan Penawaran, Harga Keseimbangan, Struktur Pasar, Elastisitas, Hukum, Kurva, Komoditas, Input, Ekonomi - Masihkah Anda ingat dengan masalah pokok ekonomi? Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa masalah itu adalah apakah barang atau jasa yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya? Masalah tersebut dapat dipecahkan dengan memperhatikan interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Interaksi tersebut akan menentukan tingkat …

Soal-Soal dan Jawaban Badan Usaha | ekonomiakuntansiid

Soal-Soal dan Jawaban Badan Usaha

Latihan Soal Kegiatan Ekonomi Masyarakat Bab Badan Usaha
Salah satu cara untuk memancing bangkitnya daya nalar setiap orang adalah dengan belajar melalui soal-soal. Makanya itu ditampilkan beberapa soal-soal untuk memancing daya nalarnya sekaligus memacu semangat belajarnya. silahkan dicoba-coba-coba terus insya Allah pasti sukses. 

Soal dan Jawaban Uraian Badan Usaha
1.    Bedakan pengertian antara usaha, perusahaan dan Badan Usaha

Usaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil yang berupa laba.perusahaan adalah kegiatan usaha yang bersifat tetap, dilakukan secara terus-menerus, dan dikelola secara baik dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa sehingga dapat melayani kepentingan umum sekaligus memperoleh laba.Badan usaha merupakan suatu unit ekonomi yang mengkombinasikan seluruh sumber daya ekonomi, seperti sumber daya alam, manusia, modal, serta kewirausahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.

2.    Sebutkan jenis bada…